J. Gallar

J. Gallar

Hvað er galli. Í lögum um fasteignakaup kemur fram að fasteign teljist gölluð ef hún stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af lögunum og kaupsamningi.

Í lögunum er sérstaklega tekið á smávægilegum ágöllum varðandi notaðar fasteignir en þar er mælt fyrir um að ágalli verði að rýra verðmæti eignarinnar svo nokkru varði eða að seljandi sýnt af sér saknæma háttsemi (þ.e. leynt gallanum/göllunum). Með þessu er fyrst og fremst verið að útrýma deilumálum um minniháttar galla sem geta verið til staðar í nánast öllum notuðum eignum enda í notuðu húsnæði ávallt hægt að finna ýmsa minniháttar ágalla.

Hvað þarf þá gallinn að vera mikill ? Nokkuð erfitt er að svara hvað ágallar þurfa að vera miklir til að geta talist gallar. Þarna skiptir máli hvað fasteignin er gömul og má ráða skv. greinargerð að verðrýrnun í elstu eignum þurfi að vera allt að 10% vegna slíkra ágalla. Sé hins vegar um nýlegt húsnæði að ræða myndu minni kröfur vera til staðar hvað ágalla ræðir.

Telji kaupendur galla vera á eign er rétt að hafa samband við fasteignasala innan FF sem annaðist milligönguna án nokkurra tafa um ráð varðandi réttarstöðu. Kaupandi á ekki að bæta úr hinum meinta galla án samráðs við seljenda.

Ekki má halda eftir hærri greiðslu en sem nemur þeirri fjárhæð sem ætla má að kosti að bæta úr hinum meinta galla. Þetta þarf þá alltaf að varast enda getur þá sejandi krafist dráttarvaxta á greiðslur sem ekki koma. Telji fasteignasali kröfu kaupanda geta átt rétt á sér reynir hann sættir með aðilum á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar en m.a. stendur Félag fasteignsala reglulega fyrir endurmenntun félagsmanna sinna er eflir þekkingu þeirra á ýmsu er snýr að slíkum málum.

Kaupandi getur ekki borið fyrir sig galla á fasteign sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar kaupsamningurinn var gerður. Hafi kaupandi skoðað fasteign, áður en kaup gerðust, eða án nægjanlegrar ástæðu látið undir höfuð leggjast að skoða hana þótt seljandi hafi skoraði á hann um getur hann almennt ekki borið fyrir sig galla sem hann mátti sjá við slíka skoðun. Þetta á þó ekki við ef seljandi sýndi af sér stórkostlegt gáleysi eða framferði hans stríðir með öðrum hætti gegn heiðarleika og góðri trú.